360°
090 888 6066

Facilities

CỔNG ĐÓN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3

CỔNG ĐÓN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3

CỔNG ĐÓN ĐƯỜNG LÒ DU ND

CỔNG ĐÓN ĐƯỜNG LÒ DU ND

CỔNG ĐÓN ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU

CỔNG ĐÓN ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU

PHÂN KHU EASTMARK 1 (5 THÁP 16-22 TẦNG)

PHÂN KHU EASTMARK 1 (5 THÁP 16-22 TẦNG)

PHÂN KHU EASTMARK 2 (1 THÁP 14 TẦNG)

PHÂN KHU EASTMARK 2 (1 THÁP 14 TẦNG)

PHÂN KHU EASTMARK 3 (1 THÁP 14 TẦNG)

PHÂN KHU EASTMARK 3 (1 THÁP 14 TẦNG)

TRƯỜNG MẦM NON

TRƯỜNG MẦM NON

CÔNG VIÊN CÂY XANH

HỒ CẢNH QUAN

Công viên ven sông

Công viên ven sông

Cầu nội bộ

Cầu nội bộ

VƯỜN NHẬT

ĐẢO CÂY XANH

VƯỜN BỐN MÙA

QUẢNG TRƯỜNG

KHU VUI CHƠI TRẺ EM

KHU VUI CHƠI TRẺ EM

ĐỒI CỎ NGHỈ CHÂN

SÂN CHƠI NƯỚC

BIỂU TƯỢNG

PERGOLA

ĐƯỜNG CHẠY BỘ

VƯỜN NHIỆT ĐỚI

VƯỜN ĐƯƠNG ĐẠI

BBQ

KHU TẬP GYM

SÂN BÓNG RỔ

SÂN TENNIS

KHU NGHỈ NGƠI

SÂN BÓNG CHUYỀN

HỒ NƯỚC CẢNH QUAN

HỒ BƠI TRẺ EM

HỒ BƠI NGƯỜI LỚN

HỒ BƠI NGƯỜI LỚN

GHẾ HỒ BƠI

CẦU NGẮM CẢNH

HỒ NGÂM NGHỈ NGƠI

SKY GARDEN

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG (TRONG NHÀ)

Tổng thể

Tổng thể

Tổng thể

 • 01

  CỔNG ĐÓN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3

 • 02

  CỔNG ĐÓN ĐƯỜNG LÒ DU ND

 • 03

  CỔNG ĐÓN ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU

 • 04

  PHÂN KHU EASTMARK 1 (5 THÁP 16-22 TẦNG)

 • 05

  PHÂN KHU EASTMARK 2 (1 THÁP 14 TẦNG)

 • 06

  PHÂN KHU EASTMARK 3 (1 THÁP 14 TẦNG)

 • 07

  TRƯỜNG MẦM NON

 • 08

  CÔNG VIÊN CÂY XANH

 • 09

  HỒ CẢNH QUAN

 • 10

  Công viên ven sông

 • 11

  Cầu nội bộ

EastMark 1

EastMark 1

 • 01

  VƯỜN NHẬT

 • 02

  ĐẢO CÂY XANH

 • 03

  VƯỜN BỐN MÙA

 • 04

  QUẢNG TRƯỜNG

 • 05

  KHU VUI CHƠI TRẺ EM

 • 06

  ĐỒI CỎ NGHỈ CHÂN

 • 07

  SÂN CHƠI NƯỚC

 • 08

  BIỂU TƯỢNG

 • 09

  PERGOLA

 • 10

  ĐƯỜNG CHẠY BỘ

 • 11

  VƯỜN NHIỆT ĐỚI

 • 12

  VƯỜN ĐƯƠNG ĐẠI

 • 13

  BBQ

 • 14

  KHU TẬP GYM

 • 15

  SÂN BÓNG RỔ

 • 16

  SÂN TENNIS

 • 17

  KHU NGHỈ NGƠI

 • 18

  SÂN BÓNG CHUYỀN

 • 19

  HỒ NƯỚC CẢNH QUAN

 • 20

  HỒ BƠI TRẺ EM

 • 21

  HỒ BƠI NGƯỜI LỚN

 • 22

  GHẾ HỒ BƠI

 • 23

  CẦU NGẮM CẢNH

 • 24

  HỒ NGÂM NGHỈ NGƠI

 • 25

  SKY GARDEN

 • 26

  SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG (TRONG NHÀ)

Đăng ký nhận tin

Full name (*)
Phone (*)
Email (*)
Comment

Đăng ký nhận brochure

Full name (*)
Phone (*)
Email (*)
Comment
https://www.mteastmarkcity.vn/
https://www.mteastmarkcity.vn/catalog/view/